Obwody łowieckie

Obwód łowiecki nr.240

Powierzchnia 10038 ha, w tym 1593 ha powierzchni lasu.

Granica obwodu przebiega od wschodu z miejscowości Żuków drogą obok punktu 269,0 przez miejscowość Horyszów Polski do Miączyna. Z Miączyna szosą do nurtu strumienia „Siniocha” i jej nurtem do miejscowości Cześniki dalej drogą przez Cześniki, Boży Dar do drogi Zamość-Hrubieszów. Następnie przez Jarosławiec do drogi w kierunku Sitna. Z Sitna drogą do Kol. Sitno przez Kornelówkę do miejscowości Kol. Kornelówka. Z Kol. Kornelówka drogą do Kol. Dębowiec i do drogi Zamość-Skierbieszów. Z miejscowości Skierbieszów drogą przez Sady, Lipinę Nową, Hajowniki do Wolicy Uhańskiej. Z Wolicy Uhańskiej drogą przez Cieszyn do miejscowości Żuków.

Tutaj można zobaczyć mapę obwodu łowieckiego nr 240

Obwód łowiecki nr.328

Powierzchnia 6280 ha, w tym 1457 ha powierzchni lasu.

Granica obwodu od wschodu przebiega z miejscowości Tarnogród drogą przez Kol. Różaniecką, Wolę Różaniecką obok punktu 250,4 do granicy powiatu biłgorajskiego. Dalej granicą powiatu, przez miejscowość Komora, Końska Ulica drogą do Bukowiny II, Przedmieście Bukowińskie do miejscowości Tarnogród.

Tutaj można zobaczyć mapę obwodu łowieckiego nr 328